e-rekrutmen

Tuan & Puan,

Untuk makluman, permohonan Bantuan e-Rekrutment (https://rekrutmenrisda.borang.my/user/login) melalui sistem ini telah dihentikan. Sebarang permohonan baharu boleh dilakukan di
Portal Pekebun Kecil RISDA.

 

Sebarang kemusykilan sila hubungi Ibu Pejabat RISDA untuk maklumat lanjut.

Sekian, terima kasih